O nas

Jesteśmy pasjonatami sportu i propagujemy go wśród osób z niepełnosprawnością. Tworzymy grupę sportowców wyczynowych i amatorów. Handbike, Mono-ski i Wakeboard

1. Celem STOWARZYSZENIA  VeloAktiv jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi, ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym a także zmiany stereotypu niepełnosprawności.

2. Działalność na rzecz sportu kwalifikowanego – Stowarzyszenie prowadzi trzy sekcje :
– Kolarstwo Ręczne
– Narciarstwo Zjazdowe
– Wakeboard (narty wodne)